Hoevel kost het om een huis in Spanje te bezitten?

 

Hoeveel kost het om een huis in Spanje te bezitten?

Het bezitten van een huis in Spanje is in vergelijking met andere landen tamelijk economisch voordelig gebleken.

Hieronder volgt een kort overzicht van de Spaanse onroerendgoedbelasting.

Naast de vaste exploitatie- en onderhoudskosten worden jaarlijkse vastgoedkosten en belastingen toegevoegd, die worden berekend op basis van de grootte van de woning en het type woning.

Impuesto Sobre Bienes Inmuebles – IBI gemeentelijke onroerendgoedbelasting

IBI is een gemeentelijke onroerendgoedbelasting die u betaalt, ongeacht of u al dan niet inwoner van Spanje bent. Het wordt berekend op basis van de waarderingswaarde van het onroerend goed zoals bepaald door de gemeente.

IBI – over het algemeen bedraagt deze belasting gewoonlijk ongeveer 150 – 400 EUR / jaar.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes – IRNR- inkomstskatt för icke bosatta bostadsägare

Om du är icke bosatt bostadsägare, utan hyresinkomster eller andra inkomstkällor i Spanien, baseras denna skatt på fastighetens värde.

IRNR är en fast skattesats på 19 % eller 24 %, som baseras på en viss procent av fastighetens taxeringsvärde; 1,1 % om taxeringsvärdet är reviderat och 2 % om det inte är reviderat, samt 1,1 % på 50 % av köpeskillingen om det visar sig att fastighetens taxeringsvärde inte varit registrerat. Nedanstående hjälper dig att få en uppfattning av hur mycket det kan röra sig om:

Om en fastighet till exempel har ett taxeringsvärde på 100 000 EUR, räknas skatten ut enligt följande:

IRNR- skatteunderlaget är 1,1 % av taxeringsvärdet på 100 000 EUR eller 1 100 EUR. Skatten skulle uppgå till 19 % eller 24 % av 1 110 EUR eller 209 alternativt 264 EUR/år.

Om du är bosatt bostadsägare betalar du inkomstskatt baserad på de inkomster du haft under året. Skattesatsen beräknas utifrån inkomstens storlek.

Ev avgift till bostadsrättsföreningen

Om bostaden ingår i ett bostadskomplex med områden avsedda för gemensamt nyttjande är varje ägare skyldig enlig lag att vara medlem i bostadsrättsföreningen. Under årsmötet godkänner alla medlemmarna den årliga budgeten som ska ägnas åt underhåll av de gemensamma områdena.

Varje ägare betalar en avgift som kan variera mellan 35 och 45 EUR i månaden.

Avgiftens storlek varierar beroende på antalet ägare och vad ingår i de gemensamma områdena, som t e x pool eller hiss.

Försäkring

Precis som i Sverige behövs en hemförsäkring som omfattar bostaden och bohaget.

Försäkringsbeloppet skiljer sig självklart beroende på bostadstypen och bostadens värde, eventuellt från 180 till 380 € per år.

Förhoppnings har vi med detta hjälpt dig att skaffa en uppfattning om hur mycket det skulle kosta att äga en bostad i det soliga Spanien. Tveka inte att höra av dig till oss om du har fler frågor gällande ditt drömboende i Spanien.